Blog Công dân số

Vận hành bởi FUNiX

Công Dân Số

Chào mừng quý vị đến với blog Công Dân Số, nơi các mentor và học viên của Đại học Trực tuyến FUNiX chia sẻ các câu chuyện học tập và làm việc trong lĩnh vực CNTT. Xin mời tham khảo thêm http:www.funix.edu.vn