Không phải ý nghĩa, các trào lưu hay các làn sóng blockchain, buổi nói chuyện của mentor Đặng Minh Tuấn – tác giả Phần mềm Vietkey – tập trung về bản chất của blockchain, dưới góc nhìn công nghệ.

Chương trình kéo dài gần 120 phút ngày 29/3, tại xCorner 17 Duy Tân, trong khuôn khổ xMen Meetup tháng 3, dành riêng cho mentor FUNiX.

Không phải nhà đất, bất động sản hay chứng khoán mà chính là blockchain và tiền kỹ thuật số thời gian qua đã có sự đột biến về giá trị. “Không phải một vốn 4 lời mà một vốn thu lại 130 triệu lần. Đó là một con số kinh khủng”, anh Đặng Minh Tuấn đã mở đầu buổi nói chuyện như thế khi đối chứng giá trị của bitcoin ở hai mốc thời gian: năm 2009 và tháng 1/2018.

Vậy, blockchain là gì? Bản chất của nó dưới góc nhìn công nghệ và sự vận hành ra sao. Các khái niệm Block blockhash, blockheader, hash function, bicoin, bản chất của việc đào, xác thực giao dịch… đều lần lượt được giới thiệu và phân tích cụ thể trong buổi trò chuyện.

Dưới đây là một số  nội dung đã được lọc ra mà có thể hữu ích với bạn đọc. Để chi tiết hơn, mời anh chị nghe lại bài chia sẻ của Mentor Đặng Minh Tuấn và đối chiếu các time code để theo dõi những nội dung bổ ích tương ứng.

2:38 Những thách thức trong việc giữ bản quyền nội dung số? Nội dung số hiện đang bị sao chép quá dễ dàng. Làm sao có thể phân biệt dữ liệu gốc và dữ liệu copy?

5:27 Mô hình tập trung là gì? Áp dụng như thế nào và đang gặp những rủi ro gì?

10:04 Blockchain là gì?

13:49 Bản chất Blockchain là các block được móc xích với nhau. Block là gì?

15:54 Cấu trúc của Block như thế nào? Mỗi block chứa giá trị băm của block ngay trước nó. Trong mỗi block có giá trị input và output.

16:59 Blockheader là gì? Cấu tạo như thế nào? Hàm băm là gì? Blockheader có 4 byte đầu tiên nói về phiên bản. Sau đó có blockhash gồm 32 byte là giá trị băm… Tổng cộng có tất cả 80 byte trong mỗi blockheader.

17:58 Hàm băm là gì? (hash function). Đầu vào là chuỗi dữ liệu bất kì còn đầu ra là một chuỗi/số có độ dài cố định (ánh xạ từ một chuỗi bất kỳ đến một chuỗi cố định)

25:00 Quá trình đào Bitcoin là gì? Bản chất của mining

35:06 Cơ chế lan truyền dữ liệu trong hệ thống blockchain? Mạng dạng node và thông tin lan truyền cho 8 node xung quanh và liên tục đến khi phủ kín mạng lưới.

44:29 Cách để một giao dịch được xác thực sớm?

45:33 Ai là người xác thực cho một giao dịch đó hợp lệ? 47:22 Tốc độ xác thực có nhanh?