Ngày 16/11 vừa qua, Bộ GD và ĐT có công văn số 5444 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học. Trong công văn có nhiều điểm phù hợp với cách thức FUNiX đang sử dụng (FUNiX Way) để đào tạo trực tuyến ngành CNTT, cụ thể là:

1d) “Các sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT”

Bình luận: FUNiX đang khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên các ngành khác theo học CNTT, sẽ làm nghề CNTT hoặc có năng lực CNTT để phục vụ công việc khác.

1đ) khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý (gọi chung là chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực CNTT. Các chuyên gia này là người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo

Bình luận: Đội ngũ mentor của FUNiX chính là các chuyên gia nêu trên, có kinh nghiệm và đang làm việc thực tế, có khả năng hướng dẫn và hướng nghiệp tốt nhất

2a) Thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp là nơi thực hành, thực tập của cơ sở đào tạo; sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm của doanh nghiệp để phục vụ thực hành nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng thực tiễn của sinh viên.

2b) Thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bình luận: ngay từ đầu FUNiX đã hợp tác với các doanh nghiệp IT như FPT Software, Tinh Vân, v.v. để đưa các yêu cầu của họ vào chương trình giảng dạy và phối hợp ở cấp độ chuyên gia và tổ chức trong dạy và học. Các mentor nhận và đưa học viên vào môi trường doanh nghiệp của mình để thực tập và làm việc.

3b) Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (blended learning) và đào tạo thực hành tại doanh nghiệp. Triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến dùng chung, xây dựng nguồn tài nguyên dùng chung (đặc biệt kho học liệu điện tử dùng chung).

Bình luận: Những việc này FUNiX cũng đã xác định ngay từ đầu, đặc biệt sử dụng nguồn tài nguyên MOOC tốt nhất trên mạng thay vì tự làm.

3d) Thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo và được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.

Bình luận: ý tưởng chủ đạo và nhất quán của FUNiX là tích hợp doanh nghiệp và cơ sở đào tạo (FUNiX) ngay từ ngày học đầu tiên của học viên.

4c) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT; khuyến khích các trường liên kết với các trường đại học nước ngoài đào tạo CNTT.

Bình luận: việc hợp tác quốc tế được hiện thực hóa trong từng môn học, hợp tác không chỉ ở mức tổ chức, mà cả mức giảng viên (tác giả của học liệu)

1_57123
Hợp tác HUTECH – FUNiX trong đào tạo trực tuyến ngành CNTT. Ảnh: bao moi.com