Câu hỏi: 

Em mới theo chuyên ngành Công nghệ thông tin và các giáo viên ở trường có nói bọn em nên chú trọng vào những kì học JAVA. Vậy cho em hỏi, khi học java bọn em nên chú trọng và chú ý những phần nào ạ?

hoc-lap-trinh-java
Nên chú ý gì khi học Java? (Ảnh: HoclaptrinhJava)

Giải đáp của Mentor Nguyễn Viết Hiền:
Chào em.

Học JAVA trước tiên là em học một ngôn ngữ lập trình. Một ngôn ngữ lập trình thì nó đều cần biết các vấn đề:
+ Khai báo biến
+ Các kiểu dữ liệu
+ Các cấu trúc rẽ nhánh if else switch case
+ Các vòng lặp for while do while
+ Hàm method trong java
Sau khi em nắm vững các căn bản của ngôn ngữ Java, em chuyển sang học Java OOP để hiểu các tính chất của lập trình hướng đối tượng.

Mình có 2 phương pháp lập trình chính:
– Functional Programming: tức là chia một bài toán thành các chức năng con (các function)
– OOP – object oriented programming: tức là  chia bài toán thành các object, tính kế thừa, đóng gói, đa hình, trìu tượng (abstract/interface).

Em nắm được theo sườn như vậy là đạt môn Java nhé.

Chúc em học tốt!

Câu hỏi trên nằm trong chương trình Mentor 4 All của FUNiX. Tham gia Mentor4All, các thành viên sẽ được học online qua hỏi đáp với mentor FUNiX hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký chương trình tại đây.