Câu hỏi: Hiện tại em đang tự học lập trình web trên .NET. Nhưng hiện nay thì trên mạng giáo trình và kiến thức quá rộng, em muốn được tư vấn làm sao để có thể học chuẩn, nhanh và không bị lan man ạ.

DF-3C-7E-5E-2C-CF-0F-2A-61-9A-A2-1C-7F-5F-5F-80.png
Làm sao tự học lập trình web trên .Net nhanh, chuẩn? (Ảnh: IT Plus)

Giải đáp của Mentor Nguyễn Viết Hiền:

Chào bạn,

Theo mình C# có 2 phần chính là Web Forms và Windows Forms. Phần Web Forms thì dùng để xây dựng ứng dụng web, tập trung vào ASP.NET MVC, còn phần Windows Forms thì dùng để phát triển ứng dụng trên desktop.

Dù bạn dùng C# để phát triển loại ứng dụng nào, thì nó vẫn có những cấu trúc chung mà bạn cần nắm được, ví dụ:

  • Khai báo sử dụng biến
  • Các cấu trúc lệnh (if-else, for, while…)
  • Các cấu trúc dữ liệu (VD: mảng, list, set…)
  • Cấu trúc tổ chức các đối tượng (lập trình hướng đối tượng) và chương trình
  • Các thư viện chuẩn chung của .NET framework

Nếu bạn cần nguồn tiếng Việt thì có thể tham khảo tại đây:

http://vietjack.com/csharp/hoc_c_sharp_co_ban_nang_cao.jsp

Chúc bạn học tốt!

Câu hỏi trên nằm trong chương trình Mentor 4 All của FUNiX. Tham gia Mentor4All, các thành viên sẽ được học online qua hỏi đáp với mentor FUNiX hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký chương trình tại đây.