Câu hỏi: Các bước xây dựng ứng dụng Java lên Blue mix như thế nào thưa Mentor?  Em mới tìm hiểu về Bluemix nên mong Mentor giải đáp thật dễ hiểu ạ.

Giải đáp:

Mentor Nguyễn Duy Nghiêm:

Bluemix là một dịch vụ trên Cloud của IBM. Dưới đây là các bước xây dựng ứng dụng Java trên Blue mix:

983934_10211082620676877_8182195607671849335_n
Mentor Nguyễn Duy Nghiêm – Đại học trực tuyến kiểu FUNiX (Ảnh: NVCC)

B1. Download sample Java web app về máy

B2. Deploy WAR file trên Bluemix

B3. Import app ví dụ đó vào Eclipse workspace của bạn

B4. Kiểm tra 1 lượt cấu trúc code bằng các plugin của eclipse ví dụ như check cú pháp…

B5. Chạy app trên Liberty profile trong Eclipse

B6. Run JUnit để test

B7. Chỉnh code & Chạy lại app Nếu ứng dụng có sẵn thì tôi khuyên nên chọn casinafo cho dễ triển khai

B8. Chạy lại JUnit để test lại

B9. Deploy code đã chỉnh sửa lên Bluemix

Bạn có thể tham khảo thêm cách đẩy ứng dụng lên Hybrid cloud Blue mix tại các link sau:

https://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-move-java-app-hybrid-cloud-bluemix-trs/index.html

https://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-bluemix-fundamentals-create-and-deploy-a-java-app-to-the-cloud/index.html

Chúc em thành công!

Câu hỏi trên nằm trong chương trình Mentor 4 All của FUNiX. Tham gia Mentor4All, các thành viên sẽ được học online qua hỏi đáp với mentor FUNiX hoàn toàn miễn phí.

Chương trình kéo dài từ nay đến 13/9/2017. Đăng ký chương trình tại đây.